Професійне ПЗ
Професійне програмне забезпечення

   Для автоматизації діяльності Всеукраїнський адміністратор недержавних пенсійних фондів має у своєму розпорядженні програмно-технологічний комплекс промислового зразка «Дельта-НПФ» (ПТК «Дельта-НПФ»). Дана програма розроблена відповідно до чинного законодавства України, апробована на базі системи ведення рахунків Ощадного банку України (більше 80 мільйонів рахунків) і працює в реальних умовах автоматизації процесу адміністрування кількох пенсійних фондів більше 4 років.

   Програмний комплекс промислового зразка «Дельта-НПФ», розроблений з використанням банківських технологій і забезпечує збереження та захист інформації, має гнучкі можливості актуалізації у разі зміни нормативно-правової бази.

   Це єдиний в Україні програмний комплекс для автоматизації діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів, який пройшов не тільки перевірку в Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг, але і експертизу в Інституті кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України.

   Програмний комплекс орієнтований на створення єдиного інформаційного середовища планування, управління та обліку результатів діяльності недержавних пенсійних фондів (НПФ) та суб'єктів недержавного пенсійного забезпечення, яке сприяє здійсненню якісної роботи адміністраторів НПФ.

Переваги та відмінні риси ПТК «Дельта-НПФ»:


1. У системі виділені логічні об'єкти у вигляді наборів інформаційних баз даних і довідників. Дані об'єкти легко настроюються і розширюються, в залежності від вимог Користувача, і забезпечують гнучкість до змін у законодавстві.

2. Програмно-технологічний комплекс не має обмежень по кількості автоматизованих робочих місць Користувачів.

3. Система характеризується високими навантажувальними характеристиками БД, а саме:

- контрольна вибірка списку загальною кількістю 6026 учасника була сформована за 1,38 сек., що становить 4366 транзакцій/сек.;
- час виконання контрольного прикладу по додаванню/відновленню списку учасників на довідниках у 6485 імен та 9866 по-батькові, у вибірці 10 000 записів склало 221 сек., що визначає швидкодію обробки 45 учасників/сек.;
- контрольні приклади показали: працездатність системи на 160 XML-записах, що завантажуються, дорівнює 13 транзакцій/сек.

4. Система містить початкові шаблони документів (пенсійний контракт, виписка з індивідуального пенсійного рахунку учасника, заява на виплату, заява на переказ), які можуть бути переналаштовані, в залежності від потреб Користувача, для кожного конкретного НПФ.

5. Програма забезпечує широкі можливості отримання різноманітних звітних форм:

- квартальної та річної звітності відповідно до чинного законодавства;
- післяопераційних виписок за вкладниками/учасниками;
- відомості щодо заборгованості за пенсійним контрактом за вказаний період;
- форма 1-ДФ на сплату прибуткового податку з сум пенсійних виплат для податкової інспекції;
- за бажанням Користувача можуть бути розроблені індивідуальні звітні форми.

6. Програмний комплекс дозволяє вводити інформацію у 2-х режимах:

- ручний - за допомогою зрозумілого інтерфейсу;
- автоматизований - дозволяє скоротити час і кількість операторів, необхідних для введення даних. Для обміну інформацією між суб'єктами недержавного пенсійного забезпечення створена гнучка система імпорту/експорту даних;

7. Розроблено додатковий модуль, який дозволяє організувати швидке та дистанційне підключення та обслуговування вкладників і учасників. У межах такого обслуговування підприємствам-вкладникам надається спеціалізоване програмне забезпечення для роботи з НПФ «Арм-вкладник», що дозволяє автоматично формувати відомості персоніфікації, списки учасників та інші документи, необхідні для ведення персоніфікованого обліку. Таке програмне забезпечення успішно використовується на практиці по всій території України. Використані технології дозволяють, наприклад, за 2 дні підключити близько 100 підприємств-вкладників, з кількістю працівників на кожному до 100 000 осіб.

8. Безліч вбудованих в програму функцій знижують до мінімуму помилки, які відбуваються через "людський фактор", за рахунок перевірки правильності введення необхідної інформації, її відповідність законодавству, перевірок ідентифікаційного номера, коду ЄДРПОУ, розрахункового рахунку, МФО банку і т.д.

9. Вбудована система ведення обліку за методикою «Одиниці пенсійних внесків», забезпечує:

- повний і рівний розподіл вартості активів НПФ між учасниками на підставі сум їх внесків та часу роботи кожного внеску у фонді;
- зрозумілий для учасників механізм контролю своїх накопичень;
- наочний спосіб контролю реальної ефективності роботи фонду для ради НПФ.

10. Програмний комплекс забезпечує протоколювання всіх дій Користувачів засобами сервера бази даних (Сервер БД) і засобами операційної системи (ведуться журнали обліку вхідних/вихідних документів і всіх виконуваних у системі операцій).

Надійність і безпека ПТК «Дельта-нпф»:


- система реалізована на принципах об'єктно-орієнтованої методології у вигляді класичної трирівневої структури: Сервер БД, Сервер Додатків, Клієнтські автоматизовані робочі місця;
- відповідає вимогам, що запропоновані для промислових систем програмного забезпечення, і забезпечує ефективне функціонування системи на масивах БД з кількістю рахунків не менше 1 млн.;
- забезпечує безвідмовність і надійність функціонування за рахунок:
  • захисту напруги живлення;
  • можливості повернення до вихідного стану при збої під час виконання операцій-транзакцій;
  • системи копіювання на «тверді» носії у вигляді архівів БД.

-забезпечує абсолютну безпеку і захист інформації за рахунок:
  • розробленої системи рівнів доступу для операторів;
  • використання системи Паролювання (можливість створення кодів достатньої довжини, щоб забезпечити неприпустимість «зламу», періодичність зміни, правила зберігання кодів);
  • робота з БД здійснюється тільки через інтерфейс користувача;
  • забезпечується неприпустимість функціонування штатних (персональних та нерегламентованих) діалогових систем роботи з БД;
  • повний «аудит» з виконання будь-яких операцій з БД (відображення в спеціальному журналі всіх змін, зроблених під час роботи);
  • реляційний принцип побудови БД;
  • криптування інформації з окремих компонентів і БД в цілому;

У разі виникнення питань щодо роботи програмного продукту ПТК Дельта-НПФ загалом чи з будь-якого модулю просимо звертатися за реквізитами:

Контактні особи:
Смольнікова Тетяна Володимирівна
тел.: +38 (044) 207-02-97
e-mail: tsmolnikova@gmail.com
Контакти
Адреса:
04119, м. Київ,
вул. Білоруська,
23, літера "А"
Email:
info@vseapf.com.ua
Телефон:
(044) 207-02-94
Телефон інформаційної лінії: 0-800-501-925
Щоб отримати безкоштовну консультацію, надішліть Ваше запитання та email, або телефон
* заповнення обов’язкове