Наш продукт
Всеукраїнський адміністратор пенсійних фондів пропонує зручний сервіс зі створення та адміністрування недержавних пенсійних фондів, який включає в себе не тільки стандартні функції, передбачені законодавством, але й цілий ряд додаткових функцій, в тому числі й розробку пенсійних програм для вкладників фонду, надання вкладникам програмного забезпечення для автоматизації роботи по здійсненню внесків, проведення роз'яснювальних заходів з працівникам і керівництвом вкладників, різні інформаційні послуги для вкладників, учасників та Ради фонду, і т.п.

Всеукраїнський адміністратор пенсійних фондів використовує класичні технології ведення персоніфікованого обліку коштів учасників недержавних пенсійних фондів, які використовуються в розвинених країнах світу, рекомендовані Світовим банком та іншими міжнародними організаціями, зокрема технологію одиниці пенсійних внесків, яка значно зменшує роботу по облікових операціях та знижує можливість помилок.

Всеукраїнський адміністратор пенсійних фондів здійснює обслуговування учасників і вкладників фонду відповідно до національної нормативної бази та з провідними міжнародними стандартами.

Всеукраїнським адміністратором пенсійних фондів налагоджена потужна система дистанційного обслуговування учасників фонду на будь-якій відстані від офісу і в будь-якій точці України.

На сьогоднішній день реалізовано наступні переваги недержавного пенсійного забезпечення для існуючих та потенційних учасників і вкладників:

•    дистанційне укладення пенсійного контракту, можливість здійснення документообігу без присутності вкладника в офісі адміністратора;
•    можливість для вкладників та учасників отримання цілодобових безкоштовних консультацій;
•    можливість у щоденному режимі контролювати свої пенсійні накопичення особисто чи за допомогою будь-яких доступних для учасника фонду засобів комунікації;
•    можливість отримання пенсійної виплати у будь-якій точці України;
•   можливість у будь-який момент визначити частку кожного учасника у пенсійних активах фонду за допомогою обліку з використанням механізму Одиниці пенсійних внесків (ОПВ).

Для автоматизації діяльності Всеукраїнський адміністратор недержавних пенсійних фондів має у своєму розпорядженні програмний комплекс промислового зразка, розроблений з використанням банківських технологій забезпечення збереження і захисту інформації. Це єдиний в Україні програмний комплекс для автоматизації діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів, який пройшов не тільки перевірку в Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг, але і експертизу в Інституті кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України.

Всеукраїнський адміністратор пенсійних фондів
може забезпечити для вкладників, учасників, засновників і Рад недержавних пенсійних фондів наступні можливості:

• надійний облік пенсійних накопичень учасників;
• щоденну оцінку чистої вартості активів недержавного пенсійного фонду і частки кожного учасника у вартості чистих активів фонду (з урахуванням вартості грошей у часі);
• для Рад НПФ можливість бачити реальний фінансовий стан, надійність і фінансову стійкість НПФ, збалансованість і ефективність його інвестиційної політики в будь-який момент;
• при проведенні обліку, оцінки активів і фінансового аналізу забезпечити прозорість і зрозумілість результатів для засновників, ради НПФ, учасників фонду.
Контакти
Адреса:
04119, м. Київ,
вул. Білоруська,
23, літера "А"
Email:
info@vseapf.com.ua
Телефон:
(044) 207-02-94
Телефон інформаційної лінії: 0-800-501-925
Щоб отримати безкоштовну консультацію, надішліть Ваше запитання та email, або телефон
* заповнення обов’язкове