Новини

17 вересня 2015 року було прийнято Закон № 701- VIII «Про внесення змін до Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», стосовно державних деривативів щодо реструктуризації державного та гарантованого державою боргу та його часткового списання.

Даним Законом передбачено, що інвестори, які вкладали кошти в облігації зовнішньої державної позики України (а це, в тому числі, вітчизняні недержавні пенсійні фонди) отримають в рамках реструктуризації державний дериватив, що, по своїй суті, є похідним цінним папером. Але, Законом України «Про недержавне пенсійне забезпечення» (п 5, ч. 3, ст. 47) заборонено включати похідні цінні папери до пенсійних активів пенсійного фонду в цінних паперах.

Таким чином даний закон дискримінаційно притісняє інтереси майбутніх та теперішніх пенсіонерів-учасників вітчизняних недержавних пенсійних фондів, які довірили свої особисті накопичення державі, придбавши облігації зовнішньої державної позики України. Законом були захищені інтереси великих іноземних інвесторів, але не захищені інтереси простих громадян України.

Необхідно негайно врегулювати дане питання - дозволити НПФ включати в пенсійні активи державні деривативи, випущені в рамках реструктуризації. А також доручити НКЦПФР розробити та затвердити методику оцінки вартості цих цінних паперів в активах НПФ.

Українська асоціація адміністраторів пенсійних фондів (УААПФ) заснована в 2006 році, є саморегулівною організацією адміністраторів недержавних пенсійних фондів.
Одними з основних завдань УА АПФ є співпраця з органами законодавчої та виконавчої влади з питань розвитку системи недержавного пенсійного забезпечення в Україні, участь у розробці законів, нормативно – правових актів, що регулюють правовідносини у сфері пенсійного забезпечення.
30.09.2015
Контакти
Адреса:
04119, м. Київ,
вул. Білоруська,
23, літера "А"
Email:
info@vseapf.com.ua
Телефон:
(044) 207-02-94
Телефон інформаційної лінії: 0-800-501-925
Щоб отримати безкоштовну консультацію, надішліть Ваше запитання та email, або телефон
* заповнення обов’язкове