Основні вигоди для підприємств від участі в системі недержавного пенсійного забезпечення

   Додаткове стимулювання працівників
Керівництво підприємства зможе запропонувати працівникам додаткову пенсію до обов'язкової державної пенсії, тобто фактично підвищити заробітну плату працівників з економією на сплаті податків. Це буде означати, що підприємство забезпечує старість працівника, дає йому впевненість у майбутньому. Додаткову пенсію працівник отримає і в тому випадку, якщо в подальшому звільниться з підприємства

  Розширення інвестиційних можливостей
Підприємство може залучати до 5% коштів пенсійних фондів в якості інвестицій через свої цінні папери. При цьому, отримати інвестиції підприємство може як в загальному від усієї системи недержавного пенсійного забезпечення, так і безпосередньо від фонду, вкладником якого і є дане підприємство.
Відповідно до Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення», недержавний пенсійний фонд може вкладати в акції та облігації підприємств до 80% пенсійних активів, при цьому, не більше, ніж 5% в цінні папери одного емітента.

   Зменшення бази оподаткування
Кошти, які підприємство перераховує в недержавні пенсійні фонди на користь працівників, відносяться на валові витрати підприємства в рамках встановленого законодавством відсотка від заробітної плати працівника. На сьогоднішній день - це 15%. Ці кошти не включаються до фонду оплати праці, а значить, з них не здійснюються відрахування до Пенсійного фонду України, у фонд соціального страхування на випадок непрацездатності, до фонду страхування на випадок безробіття, у фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві.

   Інші вигоди

Впровадження на підприємстві недержавного пенсійного забезпечення дозволить йому паралельно з вирішенням основних завдань отримати додаткові вигоди:
  • залучити й закріпити висококваліфіковані кадри на будь-якій ділянці виробництва;
  • стимулювати підвищення продуктивності праці персоналу;
  • сформувати позитивний імідж підприємства та його керівництва, як у свідомості працівників, так і загалом у суспільстві (в тому числі, працівників інших підприємств регіону);
  • випередити соціальні конфлікти на підприємстві;
  • розвивати в працівників почуття соціального партнерства та особистої підтримки з боку керівництва підприємства.