НПФ Покрова

Відкритий недержавний пенсійний фонд « Покрова» (скорочена назва Пенсійний фонд «Покрова») зареєстрований 7 квітня 2008 року. Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи: серія ПФ № 110. Рішення про видачу свідоцтва: № 904 від 31 липня 2008 року.

Юридична адреса фонду: 02002, м. Київ, вул. Микільсько-Слобідська,  4г/16

Код ЄДРПОУ:  35822572

Банківські реквізити: IBAN/номер рахунку UA173004650000000026508301964 в АТ «Ощадбанк»

Головні пріоритети діяльності Пенсійного фонду « Покрова»:

1. Забезпечення надійного довгострокового збереження пенсійних накопичень.
2. Підтримка оптимального співвідношення між зобов'язаннями фонду і ліквідністю активів.
3. Забезпечення мінімальної прибутковості інвестиційного портфелю на рівні 3-4 % вище реального рівня інфляції.
4. Розвиток інвестиційної стратегії фонду з максимально можливим урахуванням інтересів вкладників фонду.
5. Безумовне гарантування прав і законних інтересів учасників фонду з моменту укладення пенсійного контракту.

Голова Ради Фонду - Яворський Любомир Миколайович

Для забезпечення якості роботи Пенсійний фонд «Покрова » залучив для обслуговування тільки професійні компанії з адміністрування та управління пенсійними активами, які спеціалізуються на виключному виді діяльності.

Фінансові установи, які обслуговують Пенсійний фонд «Покрова» :

Адміністратор фонду - Товариство з обмеженою відповідальністю «Всеукраїнський адміністратор пенсійних фондів», професійний адміністратор з виключним видом діяльності - адміністрування недержавних пенсійних фондів.

Компанія з управління активами - Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами« ВСЕСВІТ», професійна КУА , що має ліцензію на управління активами недержавних пенсійних фондів та активами інститутів спільного інвестування.

Банк-зберігач - Акціонерне товариство «Ощадбанк»


Документи НПФ«Покрова»

Свідоцтво про державну реєстрацію  юридичної особи

Свідоцтво про внесення Фонду до Реєстру фінансових установ

Звітність Відкритого недержавного пенсійного фонду «Покрова»


Щомісячні огляди Відкритого недержавного пенсійного фонду «ПОКРОВА»

Подивитися портфель
Подивитися результати діяльності