НПФ ВСІ


Непідприємницьке товариство «Відкритий недержавний пенсійний фонд «ВСІ» (скорочена назва НПФ «ВСІ») зареєстровано 27 липня 2004 року. Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи: серія ПФ № 15 . Рішення про видачу свідоцтва: № 2691 від 29 жовтня 2004 року.

Юридична адреса фонду: 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 23

Код ЄДРПОУ: 33105725

Банківські реквізити: IBAN/номер рахунку UA423004650000000026504301913 в АТ «Ощадбанк»

Головні пріоритети діяльності НПФ « ВСІ» :

1 . Забезпечення надійного довготривалого збереження пенсійних накопичень .
2 . Підтримка оптимального співвідношення між зобов'язаннями фонду і ліквідністю активів.
3 . Забезпечення мінімальної прибутковості інвестиційного портфелю на рівні 3-4 % вище реального рівня інфляції.
4 . Розвиток інвестиційної стратегії фонду з максимально можливим відображенням інтересів вкладників фонду.
5 . Безумовне гарантування прав і законних інтересів учасників фонду з моменту укладення пенсійного контракту.

НПФ «ВСІ» протягом усіх років роботи знаходиться в числі лідерів серед недержавних пенсійних фондів за обсягом активів , а так само за показником чистої вартості одиниці пенсійних активів , тобто за рівнем прибутковості.

Вкладниками фонду виступають промислові підприємства, професійні об'єднання (профспілки) і фізичні особи.

Голова Ради Фонду
- Мироненко Олексій Борисович

Для забезпечення якості роботи НПФ «ВСІ» залучив для обслуговування професійні компанії з адміністрування та управління пенсійними активами, які спеціалізуються на виключному виді діяльності.

Фінансові установи, що обслуговують НПФ «ВСІ»:

Адміністратор фонду - Товариство з обмеженою відповідальністю «Всеукраїнський адміністратор пенсійних фондів», професійний адміністратор з виключним видом діяльності - адміністрування недержавних пенсійних фондів.

Компанія з управління активами - Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами « ВСЕСВІТ», професійна КУА , що має ліцензію на управління активами недержавних пенсійних фондів та активами інститутів спільного інвестування.

Банк-зберігач - Акціонерне товариство «Ощадбанк»


Документи НПФ «ВСІ»

Свідоцтво про державну реєстрацію  юридичної особи

Свідоцтво про внесення Фонду до Реєстру фінансових установ


Звітність Відкритого недержавного пенсійного фонду «ВСІ»Щомісячні огляди Відкритого недержавного пенсійного фонду «ВСІ»

Подивитися портфель
Подивитися результати діяльності