?    Якщо ви, не можете обрати для свого підприємства недержавний фонд,  який задовольнить вас розміром активів, підходом до формування інвестиційного портфелю та результатом діяльності, обслуговуючими компаніями, навіть назвою, (див. «Як обрати НПФ»);

?    Якщо ви готові пройти шлях зі створення власного недержавного пенсійного фонду, формування Ради Фонду, затвердження Інвестиційної стратегії, Пенсійних схем та Пенсійних програм для підключення клієнтів;

?    Якщо ви маєте своє бачення щодо майбутнього розвитку НПФ, базу потенційних вкладників, шляхи просування пенсійних програм тощо;

?    Якщо ви маєте час (щонайменше 6 місяців) та натхнення, 

Адміністратор, надає професійні послуги по створенню «НПФ під ключ».

Наші фахівці мають багаторічний досвід  комплексного супроводу створення Недержавного пенсійного фонду, починаючи від структури організації його діяльності, виходячи з потреб засновників, підготовки всіх необхідних документів та погодження їх в органах державної влади, реєстрації НПФ як юридичної особи, неприбуткової організації, фінансової установи, реєстрації статуту та пенсійних схем, інвестиційної декларації, допомоги у проходженні навчання для членів Ради НПФ, погодження кандидатур членів Ради НПФ у Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, закінчуючи процедурою обрання обслуговуючих компанії та укладенням відповідних договорів з ними.

Ми маємо досвід у створенні та написанні, та велику документарну базу, а саме:

- Установчі документи НПФ (для всіх видів НПФ);

- Документи та процедури для погодження членів Ради Фонду;

- Документи та процедури для проходження фінансового моніторингу;

- Шаблони договорів з обслуговуючими компаніями;

- Шаблони пенсійних контрактів та Пенсійних схем;

- Ліцензоване, власне  програмне забезпечення, у тому числі й для вкладників НПФ та агентів;

- Облікові політики;
- Напрацьовані процедури по формуванню фінансової звітності НПФ.

Ми пропонуємо:

•    Консультації  та допомогу у створенні власного недержавного пенсійного фонду відповідно до чинного законодавства (орієнтовний строк 6 місяців);

•    Інформаційну підтримку при здійсненні відбору професійних компаній, які будуть обслуговувати недержавний пенсійний фонд: адміністратора недержавних пенсійних фондів, компанію (компанії) з управління активами, банка-зберігача.

•    Розрахунки та документальну підтримку у впровадженні пенсійної програми для працівників, проведення інформаційних кампаній серед працівників задля освітлення переваг участі особи у системі недержавного пенсійного забезпечення;

•    Підготовку до залучення до недержавного пенсійного фонду широкого кола людей при запровадженні другого рівня пенсійної системи України, загальнообов’язкового накопичувального пенсійного забезпечення.

•    Інформаційно-консультаційну підтримку для учасників пенсійної програми, навчання відповідальних осіб компанії, які будуть здійснювати співпрацю з недержавним пенсійним фондом тощо.