укр рус eng
 


finance.com.ua finance.com.ua

НПФ ВСІ

Непідприємницьке товариство «Відкритий недержавний пенсійний фонд «ВСІ» (скорочена назва НПФ «ВСІ») зареєстровано 27 липня 2004 року. Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи: серія ПФ № 15 . Рішення про видачу свідоцтва: № 2691 від 29 жовтня 2004 року.

Юридична адреса фонду: 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 23

Код ЄДРПОУ: 33105725

Поточні рахунки № 26504301913, № 26503302913 в АТ «Ощадбанк», МФО 300465

Головні пріоритети діяльності НПФ « ВСІ» :

1 . Забезпечення надійного довготривалого збереження пенсійних накопичень .
2 . Підтримка оптимального співвідношення між зобов'язаннями фонду і ліквідністю активів.
3 . Забезпечення мінімальної прибутковості інвестиційного портфелю на рівні 3-4 % вище реального рівня інфляції.
4 . Розвиток інвестиційної стратегії фонду з максимально можливим відображенням інтересів вкладників фонду .
5 . Безумовне гарантування прав і законних інтересів учасників фонду з моменту укладення пенсійного контракту .

На 1 лютого 2019 показники НПФ «ВСІ » такі:

• загальні активи перевищили 67 618 243
• чиста вартість одиниці пенсійних активів – 3,59834037364263
• кількість вкладників - 748
• кількість учасників - 55 013
• загальна сума виплат – 30 114 629

НПФ «ВСІ» протягом усіх років роботи знаходиться в числі лідерів серед недержавних пенсійних фондів за обсягом активів , а так само за показником чистої вартості одиниці пенсійних активів , тобто за рівнем прибутковості.

Вкладниками фонду виступають промислові підприємства , професійні об'єднання (профспілки)  і фізичні особи.

Голова Ради Фонду - Мордас Ніна Миколаївна

Для забезпечення якості роботи НПФ «ВСІ» залучив для обслуговування професійні компанії з адміністрування та управління пенсійними активами, які спеціалізуються на виключному виді діяльності.

Фінансові установи, що обслуговують НПФ «ВСІ» :

Адміністратор фонду - Товариство з обмеженою відповідальністю «Всеукраїнський адміністратор пенсійних фондів», професійний адміністратор з виключним видом діяльності - адміністрування недержавних пенсійних фондів.

Компанія з управління активами - Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами « ВСЕСВІТ», професійна КУА , що має ліцензію на управління активами недержавних пенсійних фондів та активами інститутів спільного інвестування.

Банк-зберігач - Публічне акціонерне товариство «Державний ощадний банк України»


Документи НПФ «ВСІ»

Свідоцтво про державну реєстрацію  юридичної особи

Свідоцтво про внесення Фонду до Реєстру фінансових установ


Подивитися портфель
Подивитися результати діяльності© 2008 Всеукраїнський адміністратор пенсійних фондів.