укр рус eng
 


finance.com.ua finance.com.ua

Держфінпослуг повідомляє
Про оприлюднення інформаційного листа щодо подання адміністраторами  недержавних пенсійних фондів річної  звітності з недержавного пенсійного забезпечення за 2005 рік 
Відповідно до підпункту 39 пункту 4 Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого Указом Президента України від 4 квітня 2003 року № 292/2003, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
ПОСТАНОВИЛА:
1. Довести до відома суб'єктів недержавного пенсійного забезпечення інформаційний лист   щодо подання адміністраторами недержавних пенсійних фондів річної звітності з недержавного пенсійного забезпечення за 2005 рік, що додається.
2. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення роботи керівника (Шевченко Т.М.) забезпечити опублікування листа, зазначеного в пункті 1 цього розпорядження, в засобах масової інформації.
3.  Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на  члена Комісії -  директора департаменту нагляду за недержавними пенсійними фондами       Рибальченка А.А.
Суб’єктам системи недержавного пенсійного забезпечення
Щодо подання адміністраторами недержавних пенсійних фондів річної звітності з недержавного пенсійного забезпечення за 2005 рік
З метою встановлення єдиного підходу до формування та подання річної звітності з недержавного пенсійного забезпечення, передбаченої Положенням про подання адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з недержавного пенсійного забезпечення, затвердженим розпорядженням від 22.07.04 №1100 (далі – Положення),  Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України (далі – Держфінпослуг) повідомляє.
1. Відповідно до Положення адміністратор недержавних пенсійних фондів (далі – Адміністратор) подає до Держфінпослуг річну звітність з недержавного пенсійного забезпечення за кожним пенсійним фондом окремо у вигляді зведеного звіту в порядку та строки, встановлені Положенням.
Зведений звіт про діяльність пенсійного фонду включає:
– річну звітність із недержавного пенсійного забезпечення, яка складається відповідно до Положення;
– – дані звітів, наданих протягом звітного року Адміністратору особами, які здійснюють управління активами фонду;
– – дані звітів, наданих протягом звітного року Адміністратору зберігачем фонду.
Вимоги до звітів, що подаються особами, які здійснюють управління активами фонду, та зберігачем, встановлюються Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
Враховуючи те, що діючими нормативно-правовими актами Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку на сьогоднішній час не передбачені зазначені вимоги, адміністратори недержавних пенсійних фондів будуть подавати до Держфінпослуг дані звітів, наданих протягом звітного року Адміністратору особами, які здійснюють управління активами фонду, та зберігачем після затвердження змін до відповідних нормативно-правових актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
2. Електронна форма звітності з недержавного пенсійного забезпечення за 2005 рік повинна подаватися адміністраторами до Держфінпослуг у форматі *.xls.
3. Аудиторський висновок, який подається у складі річної звітності з недержавного пенсійного забезпечення, може складатися з врахуванням Методичних рекомендацій щодо формату аудиторського висновку за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності та спеціальної звітності недержавного пенсійного фонду та адміністратора недержавних пенсійних фондів, затверджених розпорядженням Держфінпослуг від 27.12.2005 № 5203.© 2008 Всеукраинский администратор пенсионных фондов.