укр рус eng
 


finance.com.ua finance.com.ua

Держфінпослуг повідомляє
Про погодження проекту постанови Кабінету Міністрів України „Про внесення змін до Основних напрямів урядової  політики в економічній та соціальній  сфері на 2006 рік”
Керуючись підпунктом 1 пункту 6 Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого Указом Президента України від 4 квітня 2003 року № 292/2003, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України 
ПОСТАНОВИЛА:
1. Погодити проект постанови Кабінету Міністрів України „Про внесення змін до Основних напрямів урядової політики в економічній та соціальній сфері на 2006 рік”, що додається.
2. Департаменту нагляду за недержавними пенсійними фондами         (Рибальченко А.А.) та Юридичному департаменту (Чурсін О.В.) забезпечити подання проекту постанови до Кабінету Міністрів України в установленому порядку.
3. Контроль за виконанням цього розпорядження  покласти на заступника Голови Левченко В.П.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
Про внесення зміни до Основних напрямів урядової політики в економічній та соціальній сфері на 2006 рік 
Кабінет Міністрів України постановляє:
1. У пункті 2 розділу „Підвищення конкурентоспроможності національної економіки у 2006 році здійснюватиметься за такими пріоритетними напрямами” Основних напрямів урядової політики в економічній та соціальних сфері на 2006 рік, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 січня 2006 р. № 42 (офіційний вісник України, 2006 рік, №3, ст.97):
1) абзац сімнадцятий викласти в такій редакції:
„- запровадити автоматизовану інформаційну систему подання, обробки та аналізу звітності недержавних пенсійних фондів та їх адміністраторів, а також визначити критерії оцінки фінансового стану та діяльності недержавних пенсійних фондів, що дасть змогу підвищити ефективність їх функціонування.”
2) після абзацу сімнадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:
„-   здійснити заходи для створення інтегрованої системи обміну інформацією між органами, що здійснюють державний нагляд та контроль у сфері недержавного пенсійного забезпечення.
 Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Мінпраці, Мінфін, Національний банк (за згодою). Жовтень;”.
 У зв’язку з цим абзаци вісімнадцятий – тридцять перший вважати відповідно абзацами дев’ятнадцятим – тридцять другим.
Прем'єр-міністр України                              Ю. ЄХАНУРОВ



© 2008 Всеукраинский администратор пенсионных фондов.